KBO-PCOB

KBO afdeling Maaskernen is een afdeling van KBO Limburg, die op zijn beurt weer is aangesloten bij de landelijke KBO. PCOB 

Voordelen voor KBO-leden

Een unieke service bieden de ouderenadviseurs van de KBO.

Goed opgeleide vrijwilligers die u kunnen adviseren en helpen bij vraagstukken en of problemen die u in het dagelijks leven kunt tegenkomen.

De ouderen adviseur weet wat er in de gemeente speelt. Kent de WMO en de beschikbare voorzieningen.

Hun taak is voornamelijk adviseren. De weg wijzen naar hulpverlenende instanties.

Een andere service is de hulp bij het invullen van de jaarlijkse Belastingaangifte. De belastinginvullers van de KBO helpen u graag hierbij.

KBO-leden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers. Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 0475-381740. Op vrijdagmiddag is KBO Limburg gesloten.

Het nummer voor Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB is 030 – 3400 655.

Bel dit nummer voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken.

Maandag t/m donderdag 10.00 – 13.00 uur Servicetelefoon

Woensdag 13.00 – 15.00 uur Pensioentelefoon

Donderdag 13.00 – 15.00 uur Juristentelefoon