Structuur KBO-PCOB

KBO afdeling Maaskernen is een afdeling van KBO Limburg, die op zijn beurt weer is aangesloten bij de landelijke Unie KBO. De Unie KBO verstrekt 10 maal per jaar het magazine KBO-PCOB (voorheen Nestor) vol informatie, tips en raadgevingen speciaal voor 50 plussers.

De doelstelling:

De doelstelling van KBO afdeling Maaskernen is om de belangen van de ouderen te behartigen op het gebied van zorg en welzijn (zie bijlage). Bovendien bevordert de KBO de zelfredzaamheid van ouderen. KBO wil de ouderen zo lang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkeling en heeft een actieve participatie van de leden hoog in het vaandel staan.

Onze kerntaken zijn:

– Belangenbehartiging in brede zin

– Dienstverlening en individuele ledenservice

– Het bevorderen van de ouderenparticipatie en sociale samenhang

Activiteiten:

In samenhang met de leden wordt jaarlijks een interessant activiteitenprogramma aangeboden. Dit programma is voor de helft vraaggericht ingevuld middels een enquête onder de leden, aangevuld met van belang zijnde informatieve, culturele en educatieve inhoudelijke thema’s of onderwerpen. Een jaar activiteitenprogramma dat interessant is voor vitale en minder vitale leden. Over alle activiteiten van de KBO afdeling Maaskernen worden de leden schriftelijk geïnformeerd door middel van een inlegvel in het magazine en de plaatselijke regionale media.

Lidmaatschap:

De contributie voor het jaar 2021 bedraagt 23 euro voor het hele jaar.

Wilt u meer weten of wilt u lid worden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris

P. van Gassel telefoon 0475 – 463130 of email: kbomk@live.nl

Wilt u graag rechtstreeks de nieuwsbrief van KBO-PCOB steeds ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de volgende link: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Dringende oproep!!

Elke maand kunt u genieten van de activiteiten die worden georganiseerd door het bestuur van KBO afdeling Maaskernen. De bestuursleden doen dit met veel plezier en enthousiasme. Wij zijn dan ook blij met de vele positieve reacties van onze leden naar aanleiding van deze activiteiten.
Helaas kunnen deze bestuursleden niet eeuwig met dit dankbare vrijwilligerswerk door blijven gaan. Wij komen nu op een punt dat er dringend vernieuwing moet komen van een deel van deze groep. Wij zoeken daarom naar enthousiaste leden of toekomstige leden die hun steentje bij willen dragen als bestuurslid van onze vereniging. Wie durft deze uitdaging aan?
Als iemand zich aanmeldt voor een bestuursfunctie dan is hij of zij niet meteen gebonden voor een bepaalde periode. De nieuweling start altijd als aspirant-bestuurslid en na een ruime periode volgt een evaluatie waarin het aspirant-bestuurslid en de leden van het bestuur bekijken of we samen verder gaan. De algemene vergadering in maart moet natuurlijk nog akkoord gaan met de benoeming van het nieuwe (aspirant) bestuurslid. Bij de functie van het nieuwe bestuurslid wordt rekening gehouden met de wensen en capaciteiten van de nieuweling. Help ons alstublieft uit de brand, want we willen u graag elk jaar een mooi programma blijven aanbieden.
Voor informatie of aanmelding bel Thijs Ickenroth (0475-204093).