KBO afdeling Maaskernen

KBO afdeling Maaskernen is een afdeling van KBO Limburg. Deze organisatie verstrekt 11 maal per jaar het magazine ONS Limburg vol informatie, tips en raadgevingen speciaal voor 50 plussers.

De doelstelling:

De doelstelling van KBO afdeling Maaskernen is om de belangen van de ouderen te behartigen op het gebied van zorg en welzijn. Bovendien bevordert de KBO de zelfredzaamheid van ouderen. KBO wil de ouderen zo lang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkeling en heeft een actieve participatie van de leden hoog in het vaandel staan.

Activiteiten:

Her activiteitenprogramma wordt met zorg samengesteld en omvat informatieve, culturele en educatieve thema’s of onderwerpen. Leden worden over activiteiten geïnformeerd via een inlegvel in het magazine en via plaatselijke media. Daarnaast worden leden via mail geïnformeerd.

Lidmaatschap:

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt 24 euro voor het hele jaar.

Wilt u meer weten of wilt u lid worden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Mien Coelen telefoon 0475 – 464207 of email: kbomk@live.nl

Vacature

Als vereniging zijn we op zoek naar uitbreiding van ons bestuur. Hieronder vindt u het functieprofiel voor een algemeen bestuurslid.

Functieprofiel algemeen bestuurslid KBO-afdeling Maaskernen (vrijwilligersfunctie)

Functie/werkzaamheden:

 • Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Ideeën inbrengen voor activiteiten en uitzoeken van de mogelijkheden ter verwezenlijking
 • Begeleiden/meehelpen bij activiteiten van de vereniging
 • Ondersteunen van overige bestuursleden
 • Indien noodzakelijk taken van andere bestuursleden overnemen (bij afwezigheid of uitval)

Bevoegdheden/verantwoordelijkheden:

 • Mede beslissen over het te voeren beleid van de vereniging
 • Aansprakelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging

Vereiste kennis/vaardigheden

 • (ervaring)kennis van belangen van ouderen
 • Inzicht in wensen van KBO-leden
 • Heeft ervaring in het werken met de computer, alle onderlinge correspondentie gebeurt via email
 • Kan goed en inhoudelijk luisteren
 • Kan zich goed uitdrukken in woord en geschrift
 • Kennis beheer website zou fijn zijn

Randvoorwaarden:

 • Beschikbaar op woensdagen, zowel vergaderingen als nagenoeg alle activiteiten vinden plaats op woensdag in Maasbracht
 • Activiteiten vinden net zoals bestuursvergaderingen doorgaans eens per maand plaats
 • Overige tijdsbesteding zelf in te delen
 • Reiskosten en onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging worden vergoed

Bij interesse graag contact opnemen met het secretariaat: kbomk@live.nl