Agenda activiteiten 2022

Aangepast per 29-8-2022

14 sep. 50 Plus Beurs Utrecht, zie startpagina

19 okt. Dag voor de ouderen, aanvang 13.30 uur  

16 nov. Toneelvoorstelling, aanvang 14.00 uur

14 dec. Kerst/muziekmiddag, aanvang 14.00 uur

Let op:

Aanmelding van bovenstaande activiteiten kan geschieden vanaf de publicatie van het onderwerp in het infoblad dat is bijgevoegd in het magazine KBO –PCOB. 

Activiteiten waar een bijdrage wordt gevraagd, (busreizen en boottocht) dient U binnen 1week na aanmelding betaald te hebben, op rekeningnummer NL95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen.

Alle data zijn onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt. In verband met de organisatie is aanmelden voor een thema en/of excursie noodzakelijk.