Agenda activiteiten 2021

Aangepast

Activiteitenprogramma KBO Maaskernen 2021

Woensdag 20 jan          Geen activiteitprogramma i.v.m. Coronavirus             

Woensdag 17 feb          Geen activiteitprogramma i.v.m. Coronavirus             

Woensdag 17 mrt         Geen activiteitprogramma i.v.m. Coronavirus               

Woensdag 21  apr         Geen activiteitprogramma i.v.m. Coronavirus

Woensdag 19 mei        Themamiddag: Voetreflex Aanvang : 14.00 uur.

Woensdag 16 jun          Scheepsvaartmuseum Aanvang : 14.00 uur.              

Zaterdag  31 jul              Boottocht. Richting België. Aanvang : 10.00 uur.

Woensdag 11 aug         Wandeltocht Stevensweert. Aanvang : 1400 uur.

Woensdag 18 aug        Fietstocht. Overkant Maas Aanvang 13:00 uur           

Woensdag 15 sep        Stedenreis Hasselt. Bij opgave svp aangeven waar jullie opstappen.          

Woensdag 20 okt        Themamiddag: Risk Factory (veiligheid)

Woensdag 17 nov        Toneelgroep Weert. Aanvang: 1400 uur.

Woensdag 15 dec        Kerst/muziekmiddag. Aanvang : 14.00 uur.

Let op:

Aanmelding van bovenstaande activiteiten kan geschieden vanaf de publicatie van het onderwerp in het infoblad dat is bijgevoegd in het magazine KBO –PCOB.

Activiteiten waar een bijdrage wordt gevraagd, (busreizen en boottocht) dient U binnen 1week na aanmelding betaald te hebben, op rekeningnummer NL95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen.