Agenda activiteiten 2021

Aangepast per 30-9-2021

Woensdag 20 okt        Jaarvergadering / muziek. Aanvang 13.30 uur Aanmelden verplicht

Woensdag 17 nov        Themamiddag: Voetreflex. Aanvang 1400 uur.

Woensdag 15 dec        Kerst/muziekmiddag. Aanvang 14.00 uur.

Let op:

Aanmelding van bovenstaande activiteiten kan geschieden vanaf de publicatie van het onderwerp in het infoblad dat is bijgevoegd in het magazine KBO –PCOB.

Activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, (busreizen en boottocht) dient U binnen 1 week na aanmelding betaald te hebben, op rekeningnummer NL95RABO0127472932 t.n.v. KBO afdeling Maaskernen.