Info

SECRETARIAAT:  kbomk@live.nl Tel. 0475-551721 (tijdelijk) p/a Roumerweg 7, 6107 AC Stevensweert

Welkom bij onze vereniging

Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 maart 2023 aanvang 13.30 uur.

Plaats: Gemeenschapshuis “De Spil”, Suikerdoossingel 55, Maasbracht.

Ontvangst met koffie/thee. Zaal open vanaf 13.00 uur.

De vergaderstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Aanmelden verplicht, graag vóór 10 maart

Bij Tilly van Pol-Nissen tel.0475-551721 tilly@vanpol.com of

Piet Leijendeckers 0475-572313 pltruus@tele2.nl

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuren notulen vergaderingen 2022 (liggen op tafel).
 3. Jaarverslag 2022 op tafels.
 4. Financiële aangelegenheden.
 5. Financieel overzicht 2022.
 6. Begroting 2023.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2024.
 9. Vaststellen contributie 2024.
 10. Bedanken vrijwilligers.
 11. Voorstellen van nieuwe bestuursleden.
 12. Stemmen over het nieuwe bestuur.
 13. Stemmen over de nieuwe voorzitter.
 14. Afscheid van 2 bestuursleden.
 15. Rondvraag.

        Pauze 14.30 – 15.00 uur met koffie/thee en vlaai.

Na de vergadering een optreden van Cabaret “De Fuchsia’s”

De Fuchsia’s spelen parodieën op bekende liedjes. Zij doen dat op een ludieke manier en betrekken het publiek daarbij. De twee dames worden geassisteerd door een niet zo snuggere technicus.

Laat u verrassen.

Beste leden van KBO Maaskernen,

Het bestuur van KBO Maaskernen wil middels deze info jullie laten weten dat Dhr. P van Gassel zich bedankt heeft als bestuurslid en tevens het secretariaat opgeeft.
Wij betreuren dit ten zeerste, maar respecteren zijn keuze. Dhr. van Gassel heeft veel gedaan voor onze vereniging en vooral voor de leden. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Wij zijn hem dan ook dankbaar daarvoor en wensen hem nog een mooie toekomst samen met zijn vrouw.

Aangezien er twee bestuursleden zich bij de volgende Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zullen stellen, dreigt de vereniging onbestuurbaar te worden. Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.

Zonder een bestuur is er geen toekomst voor de vereniging!

Wij zoeken:

 • voorzitter
 • secretaris
 • algemene bestuursleden

Een functieprofiel is te vinden op onze website https://www.kbomaaskernen.nl/info/ onder het kopje ‘onze KBO afdeling’ (naar beneden scrollen).

Mochten jullie interesse hebben of iemand weten die het bestuur kan komen versterken, laat het ons weten.

Men kan zich aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.
Reageren via mail kan ook: tilly@vanpol.com of kbomk@live.nl

Wij hopen uiteraard reacties van jullie te ontvangen, zodat er weer een voltallig bestuur kan gaan functioneren.