Info

SECRETARIAAT:  kbomk@live.nl Tel. 0475-551721 (tijdelijk) p/a Roumerweg 7, 6107 AC Stevensweert

Welkom bij onze vereniging

Geheugentraining  ” voedsel voor het brein”

Woensdag 15 februari 2023 van 14.00 uur tot circa 16.00 uur in zalencentrum “De Spil te Maasbracht.

Workshop geheugentraining.

Sleutels vergeten, wat was nou die boodschap, hoe heette dat nou toch?

We krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. Onthouden gaat niet altijd vanzelf.

Bij het ouder worden, maken we ons soms zorgen over ons geheugen.

Hoe komt het dat we dingen vergeten en wat kunnen we eraan doen?

Een geheugentraining helpt om de vaardigheden van het brein op te frissen.

Je kunt je brein fit houden door er actief mee aan de slag te gaan.

Het is belangrijk voor je geheugen om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bij het opfrissen van de oude vaardigheden en het aangaan van nieuwe uitdagingen maak je de verbindingen tussen de gebieden in jouw geheugen als het ware (weer) wakker.

Tijdens de workshop zal blijken dat het waardevol, maar ook gezellig is, om op een ontspannen manier met het brein aan de slag te gaan. De workshop is voor alle senioren geschikt. Er zitten zowel makkelijke als moeilijke(re) oefeningen bij.

Tijdens de workshop:

  1. Krijg je tips aangereikt om beter te onthouden.
  2. Ervaar je weer hoe leuk het is om iets nieuws te leren.
  3. Ontdek je dat opgeslagen informatie spontaan terugkomt.
  4. Ontdek je dat je veel meer kunt dan je dacht.
  5. Ga je na een informatief gedeelte actief aan de slag.    

In de pauze koffie of thee. Kosten € 1,50 .

U kunt zich aanmelden (alleen leden) tot dinsdag 7 februari 2023 bij Piet Leijendeckers telefoon 572313. Maximaal 45 personen kunnen hieraan deelnemen.

Beste leden van KBO Maaskernen,

Het bestuur van KBO Maaskernen wil middels deze info jullie laten weten dat Dhr. P van Gassel zich bedankt heeft als bestuurslid en tevens het secretariaat opgeeft.
Wij betreuren dit ten zeerste, maar respecteren zijn keuze. Dhr. van Gassel heeft veel gedaan voor onze vereniging en vooral voor de leden. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Wij zijn hem dan ook dankbaar daarvoor en wensen hem nog een mooie toekomst samen met zijn vrouw.

Aangezien er twee bestuursleden zich bij de volgende Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zullen stellen, dreigt de vereniging onbestuurbaar te worden. Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.

Zonder een bestuur is er geen toekomst voor de vereniging!

Wij zoeken:

  • voorzitter
  • secretaris
  • algemene bestuursleden

Een functieprofiel is te vinden op onze website https://www.kbomaaskernen.nl/info/ onder het kopje ‘onze KBO afdeling’ (naar beneden scrollen).

Mochten jullie interesse hebben of iemand weten die het bestuur kan komen versterken, laat het ons weten.

Men kan zich aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.
Reageren via mail kan ook: tilly@vanpol.com of kbomk@live.nl

Wij hopen uiteraard reacties van jullie te ontvangen, zodat er weer een voltallig bestuur kan gaan functioneren.