Info

SECRETARIAAT:  kbomk@live.nl Tel. 0475-551721 (tijdelijk) p/a Roumerweg 7, 6107 AC Stevensweert

Welkom bij onze vereniging

Voor het jaar 2022 staan nog enkele activiteiten gepland. Een overzicht kunt u terugvinden op het volgende tabblad van deze website. Ook kunt u tal van foto’s bekijken van de vele activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Op woensdag 16 november 2022 speelt Toneelgroep Weert:

Over de voorstelling:

Stien is al jaren weduwe en woont samen met haar broer Gerrit, die altijd ziekelijk is.  Stien heeft haar moeder beloofd om voor hem te zorgen, maar ze wordt stapelgek van hem! Wanneer haar schoonzuster met haar zoon op visite komt, wordt het er ook niet gezelliger op in huize van Deursen. Als Martha een gevoelig onderwerp aansnijdt en Gerrit daarin meegaat, is de maat vol voor Stien en bedenkt ze een plan om hun een lesje te leren. Wanneer Stien door een noodlottig ongeval om het leven komt, beginnen Gerrit en Martha meteen met het verdelen van de erfenis, aangezien zij de enige erfgenamen zijn….. Of zijn ze dat toch niet?!

Deze toneelvoorstelling wordt gehouden in het zalencentrum “De Spil” te Maasbracht. Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van KBO afdeling Maaskernen.

Aanvang 14.00 uur tot circa 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.15 uur.

Toegang is gratis, in de pauze ontvangt u een kopje koffie of thee.

U kunt zich aanmelden tot dinsdag 8 november 2022 bij Piet Leijendeckers telefoon 572313 of per mail pltruus@tele2.nl en bij Agnes Wilms telefoon 561993 of per mail a-wilms@home.nl

Beste leden van KBO Maaskernen,

Het bestuur van KBO Maaskernen wil middels deze info jullie laten weten dat Dhr. P van Gassel zich bedankt heeft als bestuurslid en tevens het secretariaat opgeeft.
Wij betreuren dit ten zeerste, maar respecteren zijn keuze. Dhr. van Gassel heeft veel gedaan voor onze vereniging en vooral voor de leden. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Wij zijn hem dan ook dankbaar daarvoor en wensen hem nog een mooie toekomst samen met zijn vrouw.

Aangezien er twee bestuursleden zich bij de volgende Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zullen stellen, dreigt de vereniging onbestuurbaar te worden. Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.

Zonder een bestuur is er geen toekomst voor de vereniging!

Wij zoeken:

  • voorzitter
  • secretaris
  • algemene bestuursleden

Een functieprofiel is te vinden op onze website https://www.kbomaaskernen.nl/info/ onder het kopje ‘onze KBO afdeling’ (naar beneden scrollen).

Mochten jullie interesse hebben of iemand weten die het bestuur kan komen versterken, laat het ons weten.

Men kan zich aanmelden bij: Tilly van Pol-Nissen tel: 0475551721.
Reageren via mail kan ook: tilly@vanpol.com of kbomk@live.nl

Wij hopen uiteraard reacties van jullie te ontvangen, zodat er weer een voltallig bestuur kan gaan functioneren.